Zonne-energie

Kwekerij Wouters zet zich in voor een duurzame toekomst. Op onze daken liggen 1100 zonnepanelen die in de zomermaanden voldoende stroom opwekken om ons bedrijf van stroom te voorzien. Hierdoor hoeven we op deze momenten geen stroom uit het net te halen.

Netcongestie

We dragen ook bij aan het oplossen van netcongestie. Wanneer het net dreigt overbelast te raken, helpen we de netbeheerder door stroom af te nemen en om te zetten in warmte met behulp van een elektrische boiler. Deze warmte gebruiken we vervolgens om onze kassen te verwarmen.

Hoe dit werkt:
• We ontvangen een signaal van de netbeheerder.
• De elektrische boiler wordt ingeschakeld.
• Stroom wordt afgenomen van het net en omgezet in warmte.
• Deze warmte wordt gebruikt om onze kassen te verwarmen.

 

 

Opwekking van warmte met snoeiafval

De reststroom van snoeiafval gebruiken we om de warmte op te wekken die we nodig hebben in onze kassen. Deze warmte slaan we op in warmtebuffers en gebruiken we vervolgens om de kassen te verwarmen.

Laadpalen

Op ons bedrijfsterrein staan 10 laadpalen waar elektrische auto’s opgeladen kunnen worden.

Afvalscheiding

We vinden het belangrijk om afval te scheiden en recyclen. Zo dragen we bij aan een circulaire economie en minimaliseren we onze hoeveelheid restafval.

“We werken continu aan verdere verduurzaming van ons bedrijf. Dit doen we door te investeren in nieuwe technieken, samen te werken met partners en onze kennis te delen met anderen.”